Política de reserva i cancel·lació

En el moment de realitzar la reserva el client es compromet a haver llegit la descripció de la casa i a conèixer les seves particularitats, normes, ets. En cas de no haver-ho fet està igualment obligat a complir amb tota la normativa de l’allotjament.

1. Entrades: (check-in) i sortides (check-out):

Entrada: a partir de les 17h00 Sortida: abans de les 12h00.

Aquests horaris poden ser flexibles segons les circumstàncies concretes de l'allotjament. Cal consensuar-ho amb el propietari.

2. Admissió:

El propietari és la persona encarregada de realitzar l’acolliment. El seu numero de contacte és el: (+376) 335 248. Se li pot trucar o enviar un missatge per WhatsApp. En el moment de l’arribada s’acabarà de completar el Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics si es necessari.

3. Pagament pendent:

Al moment del lliurament de la clau d’accés a l’allotjament s'abonarà l'import total pendent de la reserva.

4. Cancel·lació de la reserva:

El client que vulgui cancel·lar, anul·lar o modificar la reserva efectuada ho haurà de comunicar per e-mail. En el cas que la cancel·lació, anul·lació o modificació es comuniqui amb una antel·lació de més de 30 dies naturals abans de la data prevista d’entrada, es tornarà la paga i senyal en la seva totalitat. (0% de retenció). En cas que la cancel·lació, anul·lació o modificació es comuniqui amb una antel.lació entre 15 i 30 dies naturals abans de la data prevista d’entrada, es retornarà la paga i senyal en el 50% de la reserva (50% de retenció). En cas que la cancel·lació, anul·lació o modificació es comuniqui amb una antel.lació menor de 15 dies naturals abans de la data prevista d’entrada, el client perdrà la paga i senyal en la seva totalitat (100% de retenció) i haurà d’abonar per transferència bancària la resta de l’import total de la reserva. Si el client no es presenta el dia de l’entrada a l’allotjament, s’aplicarà el mateix criteri.

5. Modificació de la reserva confirmada:

Si la modificació implica un canvi de dates d’entrada i/o sortida de l’allotjament, només es podrà variar si hi ha nova disponibilitat de dates i sempre que la modificació es demani abans de 15 dies naturals a la data d’entrada a l’allotjament i que no hagin passat 48 hores de la tramesa de l’e-mail de “Confirmació de reserva". Es podrà canviar per una data anterior a la data inicialment reservada o posterior amb un màxim d’un mes.

6. Deures de l’usuari:

Durant l’estada a l’allotjament l’usuari assumeix la responsabilitat pròpia i dels acompanyants de donar compliment en cada moment, als deures vigents:

a) Respectar en tot moment les regles de bona convivència i higiene i complir amb les obligacions del reglament d’ús o interior d’obligat compliment.

b) Comunicar qualsevol anomalia, dany o situació detectada de risc a l’immoble o instal·lacions. En el cas que es produís algun desperfecte el titular de la reserva haurà de comunicar-ho al propietari i sempre abans de la sortida de l’allotjament, per evitar mal entesos.

c) Deixar l’allotjament en el mateix bon estat d’ordre i neteja que en el moment de l’arribada. La vaixella haurà d’estar neta i endreçada. S’haurà d’haver recollit la brossa i depositar-la en els respectius contenidors públics. La nevera i el congelador hauran de quedar buits i sense restes de menjar i/o begudes.

d) Durant l’estada no està permès celebrar festes que puguin malmetre l’allotjament o causar molèsties al veïnat.

e) El nombre de persones que pernoctin a l’allotjament ha de ser exactament el mateix indicat a l’e-mail “Confirmació de reserva” i en cap moment hi podrà haver més persones que la capacitat màxima de la casa. L’incompliment d’aquest deure comptarà la cancel·lació automàtica de la reserva amb la pèrdua total del preu abonat. No està permesa l'estada o la pernocta de visitants, excepte autorització expressa del propietari.

f) Caldrà apagar la barbacoa completament la barbacoa després de la seva utilització. El foc ha d’estar sempre sota la vigilància d’un adult, qualsevol mal ús podria causar un dany irreparable ja que el risc d’incendi és elevat.

g) Es prega un ús racional de la calefacció. Es recomana posar-la com a màxim a 21 graus, que és la temperatura ideal de confort. El fet que els radiadors estiguin freds, no vol dir que la calefacció no funcioni. Indica que la temperatura és l’adequada.

h) Es prega un ús racionals dels pellets. El consum habitual per una estada de cap de setmana és de 2 sacs.

i) L’establiment no es fa càrrec de qualsevol pèrdua, dany, anul·lació o qualsevol despesa addicional soferta pel client durant l’estada. La propietat no es responsabilitza de la pèrdua o oblit d’objectes; no obstant això, si a l’hora de fer la neteja es troba algun objecte a la casa, el propietari no tindrà inconvenient en enviar-ho a l’adreça que s’indiqui mitjançant enviament a contra reembossament.

7. Animals:

No s’admeten animals.

8. Fumar:

No està permès fumar a l’interior de la casa.

9. Serveis:

El propietari deixa a la disposició del client una sèrie de productes com a vins i caves amb una carta de preus. En cas de consumir-ne, s’haurà d’abonar el dia de la sortida. 

Última actualització: 31/08/2022